ביטוח רכב

הכל על ביטוח רכב בקצרה

2012-04-19 11:37

 

ביטוח רכב היא דרשה ניירת המוכיחים את אותן ההוצאות החריגות לדעתה מהשמאי אחרת מהניזוק ואלו לא הומצאו לה לדרישתה. את ההפחתה השנייה(4%) עשתה המבטחת בגלל ירידת ערך המכונית, אומץ תאונה, סמוך ביטוח רכב לאחר כריתת חוזה ביטוח רכב. רלוונטיות זה כבר יוחלט בעבר, שזה יש הצדקה להביא בחשבון תאונות, פחת, בלאי, ירידת מחיר המכונית - הכל ממועד שלאחר עשיית הפוליסה ועד למקרה הביטוח. כן, נבדל תחביב בילוי זה של ירידת שווה המכונית מנושא המזגן. שהראשון אירע לאחר כריתת חוזה הביטוח, והשני היה הוא חשב מלפני כן. זאת, הפחית בית-המשפט את הסכום שרשאית היתה המבטחת לקזז במקרה זה.

ההפחתה השלישית שביצעה המבטחת (3,000 שקל) היתה בהתחשב בעובדה שאינה היה למכונית רישוי ישראלי. גם מכך לא היתה דעתו של דף הבית-המשפט נוחה ובצדק. יוחלט, שזה המבטחת ידעה בשעה שנעשה ביטוח רכב, שזה אין למכונית רישוי ישראלי. כן אין שום זה יכול להיות מן המידה לגבות פרמיה בהתעלם מהעדר הרישוי הישראלי, ולאחר קרות מקרה הביטוח, להפחית מתגמולי פוליסה בגלל העדר הרישוי הישראלי.

ההפחתה הרביעית שביצעה המבטחת (10%) היתה בגלל אי סחירות המכונית. לא הולם זה, תחרות המבטחת שזה מדובר במכונית בייבוא אישי, ללא גיר מכנית, ואשר על כן, מחירו הקיימות בשוק נמוך. גם בעניין זה נצח בית-המשפט, שוב, כי מדובר בעובדות שיכול היו ידועות בעת כריתת חוזה ביטוח רכב, ולצורך קביעת סכום הפרמיה. אין זה יכול להיות מן המידה, לזוקפן ביטוח אופנוע רק ל'חובתו' של המבוטח לצורך תשלום תגמולי הביטוח, ולא ל'זכותו' לצורך תשלום הפרמיה.

אכן, אבחנה ראויה שווה דף הבית-המשפט בקרב רבים נסיבות בהן ידוע היה למבטחת ה"פגם" עובר לחתימת הסכם הביטוח ובין נסיבות בהן נוצר לאחר מכן. מן הראוי לשוב ולציין, כי חברות הביטוח נוהגות לקזז ביד רחבה מתגמולי הפוליסה שעליהן לשלם למבוטחים. מובן מאליו שידן קפוצה יותר כאשר יש לקזז סכומים מתאימים מתשלומי הפרמיה. טיפים יכול להיות לעמוד במצב האופטימלי בהגיע כל היום פקודה? בעת חתימת הסכם הביטוח וודאו, שזה רשימת התוספות המותקנות וכן מגרעותיו של הרכב (לרבות ירידות מחיר בעברו) ביטוח רכב השוואת מחירים נרשמו על-גבי הטופס. גם על זה אין די. יש לי כבר היו לא מעט לנסיבות בהם שונה הטופס על-ידי יד נעלמה לאחר שהמבוטח חתם עליו. שווה את זה לכן, לדרוש העתק הטופס נזק ביטוח רכב. המחבר הינו עורך דין, חבר וועדות המדע והטכנולוגיה, המחשוב והתכנות, הבנקאות והתובענות הייצוגיות של לשכת עורכי-הדין. תוכן החומר הכתבה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו חסין מטעויות והשמטות ואין להסתמך עליו לשם מבצעים או הימנעות מביצוע פעולה כלשהי.

ביטוח רכב או ביטוח משכנתא במחיר משתלם

2012-02-13 09:50

 

חברות ביטוח משכנתא מתחרות ביניהן על מכירת ביטוח רכב מקיף וצד ג', הזוכה העיקרי מן ההפקר הוא הצרכן, אשר יכול לבוא במשא ומתן מול מספר חברות ולבחור באפשרות הנוחה לו. שימוש במשפט: "אבל קיבלתי הצעה יותר טובה", מהווה קלף מנצח. על כן, נסו להוציא כמה שיותר תוספות לביטוח, והנחות במחיר, שירשתו את צורכיכם ולא את צורכי חברת הביטוח. ביטוח רכב לערוך השוואת מחירים באינטרנט ביטוח משכנתא היום הכול נעשה מבלי להזיז עפעף, תוכלו לרכוש ביטוח מקיף באמצעות אתר האינטרנט של חברות המציעות שירות מסוג "ביטוח ישיר" ולחסוך עמלות ניהול לסוכן הביטוח, ויתרה מכך, לערוך ביטוח רכב השוואת מחירים באתר שהוקם על ידי המפקח על ביטוח הרכב בישראל, לרוכשי פוליסת ביטוח חובה בלבד, או להיעזר במגוון אתרי אינטרנט שהוקמו לשם מטרה נעלה מעין זו, השוואת מחירי ביטוח רכב בין מספר חברות נבחרות.

אחד הדברים הראשונים אותם אנו צריכים לעשות כשאנו רוכשים רכב מכל סוג שהוא, הוא רכישת ביטוח חובה. ביטוח רכב על פי חוקי מדינת ישראל, לא יכול להיווצר מצב בו ישנו רכב ללא ביטוח חובה. בשל העובדה הזו, מובן מאליו כי ביטוח חובה לרכב הוא ביטוח חשוב במיוחד. ביטוח רכב הסיבה לחשיבותו הגדולה של ביטוח חובה לרכב, אשר הניעה את מדינת ישראל לחייב את רכישתו בחוק, היא העובדה שביטוח חובה בא להגן על אנשים במקרים של פגיעות גופניות. מטרתו של ביטוח משכנתא לדירה היא מתן כיסוי כספי לטיפולים רפואיים אשר נדרשים במקרה של תאונת דרכים. ביטוח רכב זה מכסה את הנהג עצמו, נוסעים אשר נמצאים ברכב, ואף הולכי רגל ונהגים אחרים. ביטוח משכנתא מדינת ישראל הבינה כי ביטוח חובה לרכב הוא כלי באמצעותו כל אחד יוכל לקבל את הטיפול הרפואי לו הוא זקוק, ועל כן חייבה אותו בחוק.

 

ביטוח רכב

www.autoinsure.co.il

ביטוח רכב